Kalvehave Station og KalvehavebanenIntro

Banen blev nedlagt og lukkede i 1959, da den ikke var rentabel længere.

I årene 1894 - 1896 byggede man privatbanen Kalvehavebanen mellem Kalvehave Færgegård og Vordingborg. Banens administration fik til huse i den store stationsbygning og på arealerne rundt om opførtes remiser, banehuse til personel m.m. Billederne viser nogle af disse huse, der var karakteristiske ved de røde murstensbånd om døre og vinduer.