Kalundborgsenderen


Kalundborg Senderen fra nord. Kalundborg Senderen


Kalundborg Senderen fra syd. Kalundborg Senderen

Intro

På den lave landtange Gisseløre ud for Kalundborg havn blev Kalundborg Radiofonistation indviet i 1927. Den bestod af en bygning til langbølgesenderen og af to 105 meter høje antennetårne, fremstillet på Nakskov Skibsværft...

På den lave landtange Gisseløre ud for Kalundborg havn blev Kalundborg Radiofonistation indviet i 1927. Den bestod af en bygning til langbølgesenderen og af to 105 meter høje antennetårne, fremstillet på Nakskov Skibsværft. Mellem tårnene, der senere blev forhøjet til 118 meter, blev selve antennen, fire 160 meter lange tråde, udspændt. I 1951 blev der på spidsen af tangen anbragt endnu et antennetårn, 152 meter højt. Det skulle sikre spredningen af signalerne fra Danmarks Radios nye kanal, Program 2. ''Radio til hele Danmark'' Med undtagelse af borgere i Nordvestjylland, hvor myremalm i jorden forringede radiobølgernes styrke, fik alle danskere fra 1927 gode muligheder for at lytte til Danmarks Radio. I de første mange år var radioen folkeopdragende: En stor del af udsendelserne bestod af foredrag, klassisk musik og nyheder, leveret af den danske dagspresse. Deraf navnet Pressens Radioavis. Den var samtidig et samlingspunkt: Alle havde lyttet til de samme udsendelser og kunne derfor deltage i den daglige meningsudveksling. Radiospeakerens indledning: ”Danmarks Radio. København, Kalundborg” markerede Kalundborg-senderens betydning for spredningen af radiosignalerne til hele Danmark – ja, også langt uden for landets grænser. Siden oktober 2008 har langbølgesenderen imidlertid alene udsendt pausesignal, og mellembølgesenderen er kun sikret frem til 2010.