Kallebjerg nedkastningsplads


Rapport over modtagelsen den 20. april 1945 på pladsen Kallebjerg på Sjælland.

Intro

Flyet nedkastede 13 Fox-containere og 2 pakker. Dårlig kastet. To containere uden bund med 12 beskadigede karabiner - men alt samlet op. Sendingen bestod af 8 maskingeværer, 1 Piat (panserværn), 60 karabiner, 300 håndgranater, 20 Gammongranater og 15 pistoler.

Flyet nedkastede 13 Fox-containere og 2 pakker. Dårlig kastet. To containere uden bund med 12 beskadigede karabiner - men alt samlet op. Sendingen bestod af 8 maskingeværer, 1 Piat (panserværn), 60 karabiner, 300 håndgranater, 20 Gammongranater og 15 pistoler.

20.04.1945

ELVIRA

C

13

13

Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet.

Landsdel: Sjælland - Distrikt: Holbæk Pladsnr.: 63 - Pladsnavn: Kallebjerg Placering i Generalstabskort: Bind 3 - Blad 8 - F1: Under "K" i Kallebjerg Kilder: Sjællandske Pladsbog, Erik Christiansens og Niels Otto Brorlys arkiver, Rigsarkivet.