Kalkværk, Rugårdsvej 15, Birksigvej


Kalkværkets kalkovne. Kalkovne

Intro

De tre beskedne ovne i marken ved Birkesig gør ikke meget væsen af sig. Ovnene er opført til brænding af kalksten til brug for bygningskalk. De er muret i teglsten i halvrunde kuber med karakteristiske skorstene. Foran ovnene er opført et overdækket oplag...

De tre beskedne ovne i marken ved Birkesig gør ikke meget væsen af sig. Ovnene er opført til brænding af kalksten til brug for bygningskalk. De er muret i teglsten i halvrunde kuber med karakteristiske skorstene. Foran ovnene er opført et overdækket oplag. Ovnene repræsenterer en gammel form for kalkbrænding. Der er imidlertid ingen ovne bevaret fra 1800-tallet. De tre ovne er opført af Rasmus Møller i 1928-29 og var kun i brug i få år. Med fremkomsten af moderne lastbiler kunne det igen betale sig at drive små, teknologisk gammeldags kalkovne. Ovnene blev bygningsfredet i 1996. ''Hvordan brændte man kalk i ovnene?'' Ovnene er smukke indslag i landskabet – men hvordan fungerer de egentlig? Det er der stadig folk, der ved. Så sent som i 1981 blev der gennemført en brænding i en anden kubeovn ved Birkesig. Det er periodiske ovne, dvs. at man gennemfører én brænding ad gangen. Først fyldes ovnen med kalksten iblandet kul. Så tilmures åbningen og ovnen tændes. Gennem fem-seks døgn brænder ovnen døgnet rundt. Efter afkøling udtages de brændte sten og lagres i det lille skur. Princippet går tilbage til middelalderen i Danmark, og de små ovne er – uanset at de er forholdsvis nye – eksempler på en ældgammel teknik og tradition.