Kalentegården

Intro

Kalentegården er et af Nyborgs nydeligste huse fra begyndelsen af 1800-tallet.

På Kalentegårdens plads lå i middelalderen Store Kalentegildes Gård, bygget af kirken i første halvdel af 1400-tallet. Efter reformationen bortskødedes gården, og den var en tid apotek.

I 1776 ejedes den af købmand Jørgen Nielsen, der også var ejer, da den store bybrand raserede området i 1797. Efter branden opførtes det smukke klassicistiske borgerhus, hvis facade er diskret smykket med guirlander. Den trekantede gavlkvist, den omkransende tympanon og vingeteglen på gesimsen har så mange ligheder med Jacob Enckes huse, at der må være en vis indflydelse fra hans side.

Under huset findes en fin hvælvet kælder, der formentlig går tilbage til renæssancen.