Kalø Slotsruin


Kalø Slotsruin.


Øksehoved fra Kalø.


Udsigt til Kalø Slotsruin

Intro

I bunden af Kalø vig for enden af en halv kilometer lang brolagt dæmning, ligger Kalø Slotsruin. Kalø Slot blev opført i 1313 af Erik Menved som en tvangsborg; en af fire borge som skulle bruges til at holde de oprørske jyske bønder under kontrol.

Kalø Slot har været en imponerende fæstning. Liggende afsides og utilgængelig for enden af en snæver landtange, har adgangen været begrænset og besværlig. Adgangen til selve øen fra dæmningen har formentligt været blokeret af en port med vindebro og flankerende porttårne. Herfra nåede man ind på forborgsområdet, hvor der formentligt har været volde, fremskudte mure og flere skyttetårne.
Kom man forbi forborgen, blev man mødt ved hovedborgen af den hævede vindebro over den dybe voldgrav og det massive kernetårn, der knejsede op over de høje teglbyggede mure, hvorfra enhver angribende fjende ville blive overdynget af pile, sten og spydkast. Fik man banet sig vej over graven og forbi vindebroen, der i hævet tilstand fungerede som en lukket port, skulle man igennem porttårnet, hvor faldgitre med spydspidser forneden kunne fange uheldige angribere, og hvor forsvarene kunne hælde kogende bly eller brændende olie igennem små skoldehuller i porthusets loft eller ud på dem foran porten, igennem såkaldte "begnæser".
Kom man igennem dette, var man kun inde i Kalø Slots forgård, hvor man nu kunne beskydes fra alle sider af forsvarere oppe på murene. Endnu en port ledte ind til borggården, hvor man nu skulle kæmpe sig, mand mod mand, etage for etage, op igennem Kaløs sidste forsvarsværk, Kernetårnet, hvor borgherren og de sidste forsvarere lå forskanset bag tre meter tykt murværk. Alle disse forsvarsværker medvirkede til at gøre Kalø slot til en nær uindtagelig fæstning, som ville afskrække enhver angribende fjende.


Kalø Slot er imidlertid aldrig blevet angrebet. Der kendes i hvert fald ikke til noget angreb på borgen, og op igennem tiden mistede den også sin militære betydning. Borgen blev senere lenssæde og tjente som fangehul. Blandt andet sad Gustav Vasa fanget på Kalø i perioden 1518-1519. Kalø Slot blev overgivet af kongen til familien Gyldenløve i 1672, hvorefter slottet blev nedbrudt, og stenene sejlet til København for at opføre Charlottenborg.