Kagmanden på Tønder torv


Kagmanden


Kagmanden


Kagmanden

Intro

Siden 1993 har der stået en kopi af Kagmanden på Tønder torv.

En ”Kagmand” er en udskåret træfigur, som i visse tilfælde stod oven på byens ”kag” (skamstøtte). Ved denne skamstøtte straffedes mindre lovovertrædelser med offentlig kagstrygning (lænket til støtten og pisket). Figuren øverst på ”Kag´en” skulle således påminde borgerne i byen om at overholde loven, og stod der til skræk og advarsel. Kagmanden fra Tønder forestiller en gottorpsk profos, hvilket egentlig var en militær politichef med kaptajnsrang, som forestod afstraffelsen af regimentets soldater. Figuren blev udskåret i 1699 af en egestamme fra Gerrebæk syd for Tinglev. Stammen blev slæbt til Tønder af 6 heste og der skulle 8 mand til at løfte den. Hvem der udskar den vides ikke men sværdet og det øvrige jernarbejde blev udført af Anthoni Olbers, og Jørn Hintz har malet Kag´en og dens figur. Det var tømrer Niels Martensen, der med hjælp fik anbragt træfiguren på den mere end mandshøje kag. Figuren har en højde på 2 meter. Knapper og revers er forgyldt, bæltet gult, vesten grøn, strømper og krøs hvidt medens bukser, sko og hat er sort. I sin løftede højre hånd har figuren haft en pisk og i venstre hånd, som figuren holder på ryggen holder han højre hånds handske. Hvor længe figuren stod på lilletorv i Tønder er usikkert, men den afløste en tidligere træfigur. Trods oplysningstidens bestræbelser på at indføre mere humane straffe indtog byens kag indtil midten af det 19. århundrede en central plads i bybilledet i mange nordeuropæiske byer. Det var dog langt fra alle byer der havde en Kagmand øverst på skamstøtten og den man finder i Tønder er den eneste overlevende Kagmand i Danmark. Tønderfiguren blev omhyggeligt restaureret i anledning af sin 250 års fødselsdag af konservator P. Kr. Andersen og arkitekt V. Carstensen. Alt i alt stod figuren blot et par menneskealdre på lilletorv i Tønder inden den blev flyttet til rådhusets loft for at samle støv. Figuren lå så på rådhusets loft indtil en antikvitetselskende gartner i slutningen af 1870érne gravede den frem og fik lov at låne den til sin samling. Figuren kom dog tilbage på rådhusloftet da gartneren flyttede til Haderslev, og der stod den indtil 1898 hvor den flyttedes til Taulow museet i Kiel. Efter genforeningen i 1920 da Tønder fik sit eget museum var det en naturlig anledning til at få den sjældne figur tilbage. Grunden til at tyskerne var interesseret i figuren var, at de troede det var en såkaldt Roland figur, som havde symboliseret fristadsrettighederne i en række tyske byer. Figuren er dog sjældnere som skamstøttefigur end den havde været som Rolandfigur. Da Tønder havde 750 års jubilæum som købstad i 1993 blev torvet renoveret og der opstilledes en kopi af Kagmanden tæt på dens oprindelige placering.