Kaas


Oprindeligt stod hovedfløjen på Kaas med rejste gavle, men under en ombygning i midten af 1700-tallet blev de gjort halvvalmede. Sandstensornamenterne på toppen af indgangspartiet stammer muligvis fra de tidligere gavle.

Intro

Det naturskønne Kaas Hoved på vestsiden af Salling danner rammerne for den gamle renæssanceherregård Kaas, der blev opført i 1635 og moderniseret i midten af 1700-tallet. Kaas har gennem historien haft tilknytning til den gamle danske adelsslægt af samme navn, men er i dag ejet af Færchfonden.

''Historien om Kaas'' Som navnet antyder, har herregården Kaas tilknytning til den danske adelsslægt af samme navn. Slægten Kaas ejede adelsgården fra 1300-tallet og frem til tiden omkring 1500. Som for mange andre herregårde blev ejerforholdene særdeles komplicerede, idet Kaas gennem arv var delt mellem flere parthavere. En af disse parthavere var Jens Hvas, som i begyndelsen af 1500-tallet var landsdommer i Nørrejylland. Under Grevens Fejde (1534-1536) blev Kaas brændt ned af rebelske bønder og meget tyder på at Jens Hvas under tvang måtte tilslutte sig Skipper Clements oprør. Efter Grevens Fejde blev han derfor dømt til døden og henrettet ved landstinget i Viborg. Gennem det meste af 1600-tallet var Kaas tilknyttet slægten Krag og fra 1694-1745 sad familien Bartholin på herregården. I 1797 kom godset på auktion, hvor det blev købt af et konsortium, som frasolgte fæstegårdene og allerede i 1798 videresolgte hvad der var tilbage af hovedgården. I 1955 blev Kaas erhvervet af Ernst Færch, som ejede den store R. Færchs Tobaksfabrik i Holstebro. Siden 2006 er ejerskabet til Kaas overgået til Færchfonden. ''Markante ejere'' 1302- : Jens Nielsen Kaas 1523-1536: Jens Hvas 1630-1648: Niels Krag 1745-1769: Jens de Hofman 1955-1960: Ernst Færch Læs mere om Kaas på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/kaas danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Kaas blev opført i 1635 af Niels Krag, hvilket en sandstenstavle over indgangspartiet vidner om. Bygningen er opført i røde munkesten som et enkeltfløjet hus i to etager, hvor den øverste etage står i halv højde. På bygningens nordøstlige hjørne stod oprindeligt et hjørnetårn, men dette er for længst forsvundet. I midten af 1700-tallet, under ejerskab af Jens de Hofman, blev bygningen moderniseret ved at gøre gavlene halvvalmede og opføre det tårnlignende fremspring omkring indgangspartiet. Den lave bindingsværksfløj vest for hovedfløjen blev ligeledes opført af Jens de Hofman. ''Omgivelser'' Herregården Kaas er bygget på en lav borgbanke, som er omgivet af delvist tørlagte voldgrave. Gårdens have er indrammet af træer og bevoksning, men der er foretaget en snæver rydning, så der er udsigt mod Kaas Sø, som ligger nord for herregården. Området omkring Kaas er særdeles naturskønt og har siden 1941 været underlagt naturfredning. Af særlig egenart er Kaas Skov, som ligger nordvest for herregården og danner et imponerende egekrat. ''Bygninger og gods'' 1534: Hovedbygning nedbrændt under Grevens Fejde 1635: Nuværende Hovedbygning opført 1745-1769: Hovedbygning ombygget og sidefløj opført 1798: Frasalg af fæstegårdene

''Fakta'' Adresse: Kåsvej 44, 7860 Spøttrup Kommune: Skive Tidligere: Viborg amt, Rødding herred, Lime sogn Ejer: Færchfonden (2017) Funktion: Agerbrug, animalsk produktion og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 87 ha, eng 58 ha, skov 113 ha, hede 220 ha, sø 55 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017) Besøg [http://www.faerchfonden.dk faerchfonden.dk]

''English'' The scenic area of ??Kaas Hoved on the eastern side of the peninsula Salling is the setting for the old renaissance manor Kaas, which was built in 1635 and modernized in the middle of the 18th century. Kaas is closely related to the Danish noble family bearing the same name, but is now owned by Færchfonden.''''

''Publiceret''