Kaalunds Sæbefabrikker


Dyrehavegårdsvej 7-9. Kaalunds Fabrikker. Gården med indgangspartiet ud mod Dyrehavevej. Husene i baggrunden ligger på Dyrehavevej.


Pakning af håndsæbe på Kaalunds Sæbefabrikker på Dyrehavegårdsvej.


Kaalunds Sæbefabrikker, afdelingen for prægning og pakning af toiletsæbe.


Direktør H. C. Petersen på sit kontor på fabrikken. Han red en tur hver morgen på en af sine rideheste, som stod i stalden ud mod H.C. Petersensvej. Hans interesse fremgår også af billederne på væggen.


Produktionslokale for flydende produkter på Kaalunds Sæbefabrikker.

Intro

I næsten 100 år lå Kaalunds Sæbefabrikker på Dyrehavegårdsvej. Fabrikkerne var i drift fra 1885 - 1978, fra 1977 under en ny ejer, da virksomheden blev opkøbt. Bygningerne blev revet ned i 1983.

Med næringsbrev i hånden som sæbesyder anlagde Rasmus Kaalund fabrikken i Kolding i 1885. Men blot efter få år trak han sig ud. Fra 1890 og knap ti år frem ledtes fabrikken af Asmus Jürgensen og Marius Nielsen, indtil H. C. Petersen i 1899 overtog, og i de følgende 20 år udvidede fabrikken gentagne gange. Sæbefabrikation var noget nyt for H. C. Petersen idet hans familie indtil da havde gjort mest i tobaksproduktion, men brancheskiftet lod altså ikke til at få negative følger. Om det er personskiftet, der var årsag til fabrikkens voksende succes er ikke til at sige, men sikkert er det, at med H. C. Petersen ved roret voksede fabrikkens kundekreds. Hvor Kaalunds Fabrikker tidligere kun havde satset på lokale kunder, flyttedes fokus nu til kunder i hele landet. Et af firmaets helt store succeser blev produktionen og salget af VI-TO skurepulver, med den karakteristiske lille pige på etiketten. Dette mærke introduceres i 1912.

I 1927 blev virksomhedens struktur ændret, da den blev et aktieselskab. H. C. Petersen var nu direktør, og Christian Eff formand. I de følgende år konsolideredes virksomhedens position på det danske marked, og i midten af 1930'erne valgte H. C. Petersen at træde tilbage. Han blev afløst af Peter M. Rolver, der ikke var et nyt ansigt i virksomheden, idet han havde en fortid som bogholder i firmaet. Det er i det hele taget en tendens, der er tydelig i de år: når fremtrædende poster skal besættes i virksomhederne, vælger man ofte en mand fra egne rækker. Det er også tilfældet hos Kaalund. Med udbruddet af 2. Verdenskrig mindskedes indtjeningsmulighederne på det europæiske marked betragteligt, men ved at justere produktionen overlevede firmaet besættelsen. Der ventede imidlertid betydelige udfordringer efter krigens ophør. Store udenlandske sæbevirksomheder kom nu ind på det danske marked, men til trods for dette forblev Kaalund en sund virksomhed. En af konkurrenterne på sæbe-markedet, Thors Kemiske Fabrikker opkøbte Kaalunds Sæbefabrik i 1977, hvorefter produktionen på Dyrehavegårdsvej fortsatte i et års tid. Fabrikken lukkes i 1978. Fabriksbygningerne på Dyrehavegårdsvej blev nedrevet i 1983 for at give plads til boliger.