Kaals Mølle


Kaals Mølle er i dag indrettet til flere beboelser


Kaals Mølle set fra Faaborgvej


Møllehjulet er fra ca. 1974; gave fra Amtssparekassen til Assens Kommune


Assens Kommune overdrog senere møllehjulet til et privat møllelaug, som dog opgav at skaffe 300-350.000 kr. til en istandsættelse


Møllehjulet fotogfraferet i slutningen af 1900-tallet


Mølledammen ved Faaborgvej er en opstemning af Kærum Å


Kaals Mølle var for 100 år siden en betydelig virksomhed og en del af firmaet Plum


Kaals Mølle med Vor Frue Kirke i baggrunden

Intro

Kaals Mølle, som tidligere var kendt som Kolds Mølle, er en vandmølle, som nævnes første gang i 1500-tallet. Møllen er bevaret med vandføring, stigbord, sluser og hjul.