KULGRAVENE

Intro

Her er der fra 1951 til omkring 1959 blevet gravet efter brunkul.

Det var Ib Pedersen fra Lundsbygaard, der tog initiativet. Han havde fået fat på en gammel mand, Eriksen, der kunne finde kul ved hjælp af en pilekvist. Han konstaterede, at der var masser af kul. For den ulejlighed modtog han og senere hans arvinger 10 øre pr. ton kul, der blev brudt. Ib Pedersen fik kortlagt, hvor meget kul der var, og hvordan det lå. Det viste sig, at kullaget lå skråt. I den ene ende var der 4-6 meter overjord, hovedsagelig sand, og i den anden ende et tykt lag blåler. Lejet målte omkring 50 meter i længden og en 11 meter i bredden. Kullaget var 4-6 meter tykt. Også andre steder i Ådum blev der søgt efter kul, og det viste sig, at der nok er kul under det meste af egnen, men at de ligger for langt nede. Det har derfor ikke kunnet betale sig at bryde dem. Men ved Lundsbygaard var lagene tykkere og tættere ved jordoverfladen. Ved Lundsbygård blev overjorden blev fjernet med maskiner. En række arbejdere fyldte kul på en transportør, der førte kullene op i tipvogne. Herefter kørte lastbiler kullene væk. Der blev pumpet vand væk, så snart kullene var fjernet. I 1959 brød brinken sammen under gravning på grund af et enormt vandtryk. Herefter blev brydningen opgivet. Hedeselskabet har så senere plantet området til omkring de søer, der er opstået.

Von 1951 bis 1959 ist hier Braunkohle abgebaut worden. 1954 jedoch wurde keine Braunkohle gefördert. Ib Pedersen von Lundsbygaard war der Gründer. Er hat Untersuchungen angestellt um herauszufinden, wieviel Kohle es hier gab und wo diese lag. 1951 wurde mit dem Abbau begonnen. In all den Jahren arbeitete Ib Pedersen mit mehreren Firmen zusammen, um die Kohleförderung gewährleisten zu können. Durch einen enormen Wasserdruck stürzte die Kohlewand bei Abbauarbeiten ein. Danach wurde die Kohleförderung eingestellt. Der Verein zur Urbarmachung der Heide bepflanzte später die Gebiete um die künstlich entstandenen Seen.

Here at this site it was Ib Pedersen from Lundsbygaard, who initiated the digging for browncoal. First he surveyed the area to see how much coal it contained. In 1951 he began the digging and cooperated with different contractors. In 1959 the cliff area collapsed due to an enormous water pressure. After that the diggings was stopped. Later, The Danish Heath Service planted trees around the lakes that emerged.

''Publiceret''