KTAS-huset


KTAS-huset i Sct. Mortensgade.


KTAS-huset.

Intro

Huset i Sct. Mortensgade 11 blev bygget til KTAS i 1934-1935. Det blev dog ikke taget i brug før 1936, da de sidste luftledninger til telefonnettet skulle fjernes og nye ledninger graves ned.

Det er de københavnske arkitekter Jens Ingwersen & Jørgen V. Jepsen, der har tegnet huset.

KTAS-huset er bygget i historicistisk stil, og arkitektonisk er det atypisk for sin tid. Historicismen havde sin storhedstid i 1800-årene. Det er en arkitektonisk stilart, som blander mange forudgående stilarter, som for eksempel gotikken og renæssancen.

1930´erne var funktionalismens storhedstid, og den dikterede flade tage, hvide pudsede facader og vinduer uden - eller med få - sprosser. KTAS-huset passer dog glimrende ind i Næstveds bymidte, hvor der ligger mange gamle huse.


På telefoncentralen arbejdede kvinder, som manuelt forbandt telefonopkaldene via en masse ledninger på store tavler.

Det var et krav, at telefondamerne var ugifte, og de blev fyret, når de skulle giftes.