KRIGERGRAVE PÅ HAURVIG KIRKEGÅRD

Intro

Af Gurli Jensen, Hvide Sande På kirkegården ved Haurvig Kirke findes flere krigergrave fra 1. og 2. Verdenskrige.

Fra 1. verdenskrig kan man finde en grav, som er dateret til den 19. juli 1918. Fra 2. verdenskrig findes 5 engelske flyvergrave. Det drejer sig om unge engelske flyvere, hvis fly er styrtet i havet. Ligene er efterfølgende drevet ind på stranden. I nogle tilfælde fandt den tyske besættelsesmagt ligene og begravede dem i klitterne. Umiddelbart efter krigen hjalp strandfoged P.C. Dahl fra Gl. Bjerregård og Chr. Høj fra Nymindegab, kriminalpolitiet i Ringkøbing med at finde frem til de begravede allierede flyvere i klitterne, og på den måde blev tre engelske flyvere begravet på Haurvig kirkegård den 1. juli 1945. Pastor A.C. Huus foretog jordpåkastelsen under stor deltagelse fra både klitboere og modstandsbevægelsen. Udover de 5 engelske flyvergrave ligger der også en engelsk marinesoldat og et medlem af Royal Artillery på kirkegården. Over alle 7 grave blev der senere sat sylsten fra gården Gl. Bjerregård og stenene blev forsynet med inskription. På kirkegården står også 4 hvide jernkors, hvor man mener, at 4 ukendte allierede soldater ligger begravet. Jernkorsene blev i begyndelsen af 2. verdenskrig sendt rundt til kirker, hvor der var ilanddrevne allierede soldater.