Køng


Køng, kirken og præstegården


Postkort. Køng Højskole. Tilhører Erling Lykke.

Intro

Køng er nævnt første gang 1429 i formen Kyng. Navnet er muligvis navneordet kæng, som betyder bugt, bøjning, krog. Køng har måske haft ’-inge’ som efterled, men det er ikke særlig sandsynligt.