Kølstrup


Geels Kro, Kølstrup


Geels Kro, Kølstrup. Rejselade.


Postkort med Kølstrup Kirke og Præstegård. Tilhører Kølstrup Sogns Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Kølstrup er nævnt første gang 1324 i formen Kylnesthorpe. Forleddet er måske kyllnir, som betyder kulde. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.