Køllestræde i Nakskov


Skt. Nikolaj Kirkeplads med udsyntil porten ind til Køllestræde.


Køllestræde


Køllestræde

Intro

Nakskovs mindste gade er opkaldt efter den godgørende madam Kølle.

Køllestræde er Nakskovs mindste gade. Gaden er opkaldt efter den godgørende madam Kølle, død 1798. Madam Kølle skænkede Nakskov mange gaver.

I 1796 forærede hun byen 1000 rigsdaler til kontant køb af den gamle latinskolebygning på kirkepladsen. Med købet ønskede madam Kølle at bygningen kunne indrettes til arbejdsanstalt eller spindeskole for byens betlere og lediggængere.