Køjevælen
Intro

De nederlandske bønder, der kom til Amager i 1500-tallet, havde bl.a. kongens privillegium til at drive fuglefangst. Det foregik en "køje", dvs. lille kunstig dam med kanaler, hvor f.eks. ænder blev lokket til. Køjen er stadig bevaret og hedder en væl, efter det hollandske ord for dam.