Køge Søbadeanstalt


Køge Svømmeklub.


Den nye, fælles badeanstalt fra 1905.


Havnen med herrebadeanstalten, som blev ødelagt i 1904.


Køge Søbad fra åbningen i 1966.


Kaffehuset, som blev opført i 1921.

Intro

Her på Søndre Mole lå Køge Søbadeanstalt i årene 1905-1970. Der havde tidligere været en badeanstalt for herrer på Nordre Mole og en for damer i behørig afstand. De blev begge ødelagt under en stormflod nytårsaften 1904.

I 1905 blev der opført en ny fælles badeanstalt for herrer og damer ved Søndre Mole. Der var 10 omklædningskabiner til damer og 11 til herrer. Samme år blev der bygget en smal træbro over Åhavnen, så man lettere kunne komme til badeanstalten og Søndre Lyng. Badeanstalten blev i mange år drevet af Mads Hargbøl, der sammen med sin kone boede på stedet hele sæsonen. Fra et lille vindue solgte fru Hargbøl billetter, flødeboller og karameller til badegæsterne. Både børn og voksne kunne få svømmeundervisning i Køge Svømmeklub fra 1929. Der blev indrettet et svømmestadion i svajebassinet med en 33 meter bane og en 3 meter vippe. Mange af Køges skolebørn husker tydeligt svømmeundervisningen i det kolde og ikke helt lækre vand. Når der blev afholdt stævner, fjernede man uhumskheder fra bassinet. Køge Kommune overtog driften af badeanstalten i 1958. Efterhånden trængte det gamle anlæg til en gennemgribende renovering, men kommunen mente, at det blev for dyrt. Derfor blev badeanstalten lukket i 1970. I dag huser stedet stadig aktiviteter med relation til vandet, idet Køge Kano- og kajakklub, surferne og vinterbaderne i Valkyrien holder til her. Fra Søndre Mole er der udsigt til Køge Bugt, Søndre Strand og Strandskoven. Bag badestranden ligger Kjøge Mini-By, der genskaber Køge anno 1865 i forholdet 1:10. På minibyens grund lå der før i tiden et såkaldt kaffehus. Det var et yndet udflugtsmål, hvor køgenserne tog hen og drak eftermiddagskaffen på fridage. Længere ude ses Hotel Hvide Hus, hvor der tidligere lå en populær dansepavillon. Her tog de unge ud for at danse, og Fugleskydningsselskabet afholdt den årlige fugleskydning her. I april 1945 blev Strandpavillonen brændt ned som følge af, at den tyske besættelsesmagt havde ønsket at overtage den.