Køge Jernstøberi


Køge Jernstøberi 1. Køge Jernstøberi


Køge Jernstøberi 2. Køge Jernstøberi

Intro

Køge Jernstøberi blev oprettet i 1830'erne. Det er indrettet i en gammel købstadsgård tæt på torvet, hvor omegnens bønder og byens borgere handlede. Der arbejdede mellem ti og 20 arbejdere på Køge Jernstøberi. I forhuset boede indehaveren H.C. Hansen...

Køge Jernstøberi blev oprettet i 1830'erne. Det er indrettet i en gammel købstadsgård tæt på torvet, hvor omegnens bønder og byens borgere handlede. Der arbejdede mellem ti og 20 arbejdere på Køge Jernstøberi. I forhuset boede indehaveren H.C. Hansen. Han var begyndt som smedemester, og var den første i Køge, der brugte den nye teknik at støbe i jern. I 1865 kunne han opføre en ny fabriksbygning i baggården og ti år senere en ny bolig ud til gaden. ''Der gik mode i støbejern'' Det første jernstøberi i Danmark blev oprettet omkring 1770 i København. Men det var først fra 1830’erne, at hver provinsby fik et eller flere støberier. Støbejernet var en vigtig ingrediens i industrialiseringen, fordi det kunne bruges til at lave maskindele. Men det blev også brugt til mange andre ting. Ligesom det senere skete med plastik, gik der mode i støbejern. H.C. Hansen fra Køge støbte for eksempel de relieffer, der udsmykker hans hus ud mod Vestergade, i støbejern. Han fremstillede også kakkelovne og komfurer, gryder og pander, plove og tærskemaskiner. Og cykler. I 1869 bekendtgjorde han i Kjøge Avis: ”At vi i disse Dage får en efter bedste konstruktion udført velocipede færdig, og at samme står til behageligt eftersyn og foreløbig fri afbenyttelse”.