Køge Bugt Strandpark


Køge Bugt 1967. Her ses strandlinjen i årene kort før det storstilede kystpark-projekt blev gennemført


Køge Bugt 1995. Den færdige strandpark med fire lystbådehavne, indsøer og den lange fremrykkede badestrand


Hundige Havn. Hundige havn er en af fire lystbådehavne i tilknytning til Køge Bugt Strandpark. Her ses en husbåd.


Fra Hvidovre til Greve. Strandparken starter i Hvidovre vest for Avedøreværket og slutter efter Hundige Strand i Greve.


Beplantning fra Vestjylland. Klitterne i Køge Bugt Strandpark blev beplantet med sandhjælme fra Vestjylland.


Sandøer og det flade vand. Seks år efter åbningen i 1980 blev den kunstigt anlagte strandpark besøgt af ca. 1. million gæster

Intro

Strandparken langs Køge Bugt blev foreslået allerede i mellemkrigstiden, men først i 1961 skete der noget. Strandparken var i slutningen af 1970'erne banebrydende med det storstilede inddæmningsprojekt, der var et af de største i Europa...

Strandparken langs Køge Bugt blev foreslået allerede i mellemkrigstiden, men først i 1961 skete der noget. Strandparken var i slutningen af 1970'erne banebrydende med det storstilede inddæmningsprojekt, der var et af de største i Europa. Strandparken er et kunstigt anlagt rekreativt område i den nordlige del af Køge Bugt. Den fungerer som kystsikring af de lavtliggende bolig- og byområder bagved og som udgangspunkt for mange strand- og vandaktiviteter især for baglandets beboere. Indtil Amager Strandpark åbnede i 2006, valfartede også mange københavnere til Køge Bugt strandpark. ''Syv kilometer strand'' I 1980 indviede daværende statsminister Anker Jørgensen den nye strandpark, der strakte sig fra Brøndby over Vallensbæk og Ishøj til Greve kommune. 39 år tidligere havde Thorvald Stauning åbnet strandparken i Jersie ved Staunings Ø. Området omkring Staunings Ø blev på mange måder forbillede for den nye strandpark. Køge Bugt Strandpark blev anlagt med syv kilometer strand, som offentligheden fik adgang til gennem stisystemer. Strandgæsterne kan gå forbi fire lystbådehavne, kunstmuseet Arken, øer, indsøer og engarealer med græssende får og køer. Klitterne blev beplantet med grønne ”sandhjælme” fra Vestjylland. Strandparken blev hurtigt populær. Cirka 1. million mennesker fik sand mellem tæerne i sommeren 1986.