Køge Bugt Kro


Køge Bugt Kro med issalg foran kroen


Efter første udbygning


Arntfred i ishuet ved Køge Bugt Kro


Med keglebane i krostuen


Kroen hed oprindeligt Kafe Køge Bugt, som der står på gavlen

Intro

Kroen blev bygget i 1921 af gårdmand Lars Peder Petersen fra gården Søager i Hundige. Køge Bugt Kro var en af de første bygninger, som blev bygget for at servicere de mange sommergæster som strømmede ned til strandene syd for København.

På gården Søager, i Hundige, der lå på vejen fra Hundige by ned mod stranden, boede gårdejeren Hans Jensen. Hans Jensens da?er Kirstine giftede sig d. 25. januar 1901 med Lars Peder Pedersen i Kildebrønde Kirke. Lars Peder Pedersen flyttede ind på Søager, og i 1907 overtog han gården efter sin svigerfar. Om sommeren solgte Kirstine grøntsager “ved vejen”, for der kom mange københavnere forbi på cykel. Københavnerne skulle til stranden for at bade, og de købte hendes jordbær, hindbær og andet fra haven. Kirstine var en gæstfri kone, som godt kunne lide at få en snak, og hun bød de forbipasserende på kaffe. En dag sagde Lars Peder til sin kone: '''“Kirstine, vi kan jo lige så godt bygge en kro”'''. Som sagt, så gjort. I 1921 byggede de Køge Bugt Kro på den del af Søagergårds jorder, som lå ved stranden. I begyndelsen var det en afholdskro, men allerede i 1924 fik Lars Peder alkoholbevilling. En øl kostede 45 øre, og flæskesteg og rabarbergrød kostede 1 krone og 25 øre. Efter Peder Pedersens død blev kroen drevet af enken Maren Kirstine, efter nogle få år blev den overtaget af en af deres sønner. Torkil Egon Arntfred Gregorius Pedersen f. d. 15/8-1918 i Ernfred Petersen døde i 2012 - 94 år gammel. Han ligger begravet på Kildebrønde Kirkegård sammen med sin mor og far. Køge Bugt Kro er stadig i familiens eje og drives i dag af Ernfred Petersens kone Eva og deres tre børn.

Ernfred Pedersen fortæller om sin barndom, da hans far havde iskiosk ved Køge Bugt Kro'''.“Min far åbnede den første iskiosk på Køgevejen mellem København og Køge, og dengang havde man joikke fryser eller køleskab. Vi havde et ishus bag kroen, som var et skur med dobbelte trævægge. I mellemrummet, som vel var en halv meter, stoppede man tørret tang ned for at isolere huset. Om vinteren skar vi is på vandhullerne langs stranden og pakkede isen i ishuset. Her kunne vi så holde isen kold hele næste sommer”, '''fortæller Ernfred Pedersen, der som dreng var med til at pakke tang ned mellem de to vægge. '''“Is var heller ikke bare noget, som man købte på fabrik. Det lavede min far selv i ismaskinen. Et sindrigt system, hvor man ved at dreje to tromler rundt med en is/saltblanding i den yderste på en halv times tid kunne lave den dejligste flødeis. Det ligger helt tilbage i 1920erne, og først i 1927 kunne min far begynde at købe isblokkene til at fylde i ishuset.”''' ''' '''Ernfred Pedersen lukkede iskiosken ved Køge Bugt Kro i 1950 ''' '''