Køer


Skulpturen Køer


Skulpturen Køer


Køer ved Lerpøtvej


Skulpturen Køer

Intro

Køer Bjarke Regn Svendsen (1949-) Køer, 2000 Gitterskulptur af lakeret stål

''Køer'' Bjarke Regn Svendsen (1949-) Køer, 2000 Lakeret stål Placering: Lerpøtvej 1 Skulpturen er placeret på hjørnet af det sted, der tidligere var markedsplads i Varde. Opstillet i 2000 og købt af Varde Kommune med større af Rotary, Landboforeningerne og Familiebruget.

''Bjarke Regn Svendsen'' Bjarke Regn Svendsen, født 1949 er maler og grafiker og har kunsthistoriske og teologiske studier ved Aarhus Universitet 1971- 75; og er som kunstner autodidakt. Bjarke Regn Svendsens indgang til kunstlivet var gennem få år at male sig gennem de fleste af århundredets ismer som kubisme, surrealisme og ekspressionisme. Imidlertid førte studier af dansk guldaldermaleri til en optagethed af figuration, og med Louisiana-udstillingen om amerikansk hyperrealisme i 1972 som igangsætter begyndte han at male banale udsnit af hverdagen, som nedløbsrør, cykler og tage med tv-antenner. Verden i udsnit, set fra hjembyen Tistrup, har siden været hans motivkreds i et stadig mere perfektioneret malerisk sprog. Han har i sine billeder formået at gøre Tistrup til Fortællingen om Verden. Med sine billeder søger han at beskrive ikke blot virkeligheden, men også tilværelsen. Eksempler er dels leg med synsbedrag, som f.eks. i Gavludsmykning i Varde, dels en kredsen om døden i en melankolsk, farvemættet billedserie som Nedfaldne Blade, hvor vemod over dødens uafvendelighed blander sig med en næsten religiøs glæde over naturens farverigdom. Bjarke Regn Svendsen har gennem aktiv deltagelse i det lokale kunstliv været en central drivkraft for Tistrup Samlingen og Kunstnernes Sommerudstilling. Kilde: [https://www.kulturarv.dk/kid/VisKunstner.do?kunstnerId=10184 Kulturindeks Danmark]

''Publiceret''