Købmandshandel i Bullerup Stationsby
Intro

Købmandshandel i Bullerup Stationsby.

Den 30. okt. 1908 anmoder detaillist Victor Jørgensen i Skt. Jørgens Forstad og murermester Fischer i Aasum om, at Hans Jørgen Jørgensen må starte en detail- og brændevinshandel i Bullerup Stationsby. Det går slet ikke. Lillejuleaften samme år holder Hans Jørgen. Det lykkes for købmand Jørgensen inde i Skt. Jørgen Gade at forpagte forretningen ud til Thorvald Hansen fra Holbæk. Rigtig gang i forretningen kom der først med købmand Jacobsen i 1913.

I 1924 afløses han af Erik Eriksen, der havde været hovmester. I to generationer driver familien Eriksen nu købmandshandel i Bullerup, sidst med Poul Eriksen, der af mange i Bullerup mindes som en stor og populær spøgefugl. Hanen og ølankeret Beboerne omkring Bullerup Station var som en stor familie. Poul Eriksen var gode venner med naboen Hans og Carla Andersen på snedkeriet, de holdt gris sammen. Da snedkerparret havde sølvbryllup, vågnede de på dagen op til musik og hanegal, idet Poul Eriksen i vejgrøften over for snedkeriet havde tøjret en hane til et ølanker. Under selve festen i snedkeriet midt under middagen kom Poul Eriksen, der lignede Ib Schønberg af statur, kørende ind ad døren på løbehjul med en galende hane under armen. Så var stemningen lagt, og den var ganske morsom. Til et af de årlige karnevaler i forsamlingshuset havde Poul Eriksen anskaffet sig et kæmpe bjørneskind, som han optrådte i til megen morskab. Næste morgen luntede bjørnen hen ad gaden til Jens Christoffersen, hvor denne så buldrede på døren for så nærmest at falde ind i huset, hvor Jens Skomager forskrækket råbte op om et løssluppent uhyre. Var det en varm sommeraften, lavede fru Eriksen madkurv til personalet. Når madkassen var fyldt op, kørte Poul Eriksen sin lille lastbil frem med sidefjæle. To bænke blev sat op på lastbilen, der var plads til mange, også de naboer, der ville med. Så kørte de til Kerteminde for at bade. Poul Eriksen var en spøgefugl og et rart menneske. Købmand Erik Eriksen var startet den 12. okt. 1924. I 1937 overtog Poul Eriksen butikken.

Hilsen fra Hilmar Baunsgård Den 12. okt. 1949 holdt Poul Eriksen 25-års forretningsjubilæum i forsamlingshuset hele tre aftener med kunderne mod Holev, mod Seden og til sidst Bullerup/Agedrup. Der kom o. 100 kunder hver af de tre aftener. Alle forretningsforbindelser med fruer var også inviteret med. I en gæstebog skrev de indbudte tak for festen og venskab gennem årene. Der er i bogen også en hilsen fra Egone og Hilmar Baunsgård, han var dengang ansat i Odense ved et grossistfirma.. Fester afsluttes jo med natmad af en eller anden slags. Også her var Poul Eriksen noget utraditionel, idet en rigtig pølsevogn fra Odense kørte frem, og pølsemanden langede pølser over disken til de forundrede gæster.

I 1959 solgte Poul Eriksen butikken til købmand Drejer fra Næsby, der allerede samme år solgte den videre til Vera og Oscar Brik. Det unge par var lige blevet gift. De startede den 7. dec. 1959. De var begge sønderjyder og meget unge. Med i handelen fulgte en ældre altmuligmand ”Kærby”, han passede bl.a. kalkkulen i haven. Var det koldt, fyrede han hen på eftermiddagen op under gruekedlen for at varme nogle øller op til trofaste strøgkunders daglige ikke alt for kolde bajer. Når det sidste tog mod Kerteminde kom til Bullerup, stoppede det op før overskæringen, af sprang lille Helge, løb hen og rullede bommen ned, med samme fart nåede han at hente fire øl til hjemturen hos Brik, for så i lynende fart at fare hen for at dreje bommen op, hvorefter han løb efter toget og hoppede på sidste bagperron op til den ventende bajer. De små baner havde sandelig deres charme.

Vera og Oscar Brik Varer til butikken kom med fragtmanden. Gær og spiritus kunne købmændene selv hente i Odense på spritfabrikken i Nørregade, også tobak kunne hentes hos tobaksfabrikanterne. Man startede med at få en tilgodeseddel på fragten, som så modregnedes i varernes pris. Mange kunder havde høns, på vareturen afleverede de så æg, der blev modregnet i varernes pris. Knudsen i Marslev havde en æggecentral, han hentede så alle æg til gennemlysning, og ugen efter var de så tilbage i butikken til salg derfra. Var man på varetur til kunderne, kunne denne nogle gange falde på samme tid som brugsens tur, hvert andet hus handlede hos Brik, og hvert andet i brugsen. De handlende var konkurrenter, men de var ikke fjendtlig indstillede over for hinanden. Efter 36 år solgte Vera og Oscar Brik butikken til Jens Møller, der lavede den om til døgnkiosk.