Købmand Riis' gård


Købmand Riis´ gård


Købmand Riis´ gård


Købmand Riis´ gård

Intro

Købmand Riis’ gård i Nørregade er én af Hjørrings ældste bygninger, og har både været købmandsgård, skole og sygehus! Huset blev formentlig opført i 1793 efter én af de store brande, der hærgede Hjørring i 1600 og 1700-tallet af købmand Niels Andersen Riis.

Bygningen fungerede som købmandsgård indtil 1812, hvor byen købte den og indrettede skole på stedet. Som det var skik og brug, blev nabogrunden anvendt til græsningsområde for førstelærerens ko. 1822 måtte skolen finde nye bygninger, fordi amtet skulle bruge bygningen som sygehus. En syfilis-epidemi var brudt ud i amtet, og allerede to år senere fulgte en koppe-epidemi. Bygningen, der blev beskrevet som "et gammelt, fugtigt pakhus", var dog ikke synderlig egnet som sygehus, og efter 10 år blev der bygget et nyt amtssygehus på hjørnet af Skolegade og Skolegyde (nuv. Skolegade 6). Siden 1832 har det gamle pakhus fortrinsvis været anvendt til dét, det er bygget til, nemlig som lagerbygning. Det gamle forhus’ ydre er der ikke sket væsentlige ændringer med, siden det blev opført for mere end 200 år siden.