Købeshoved Voldsted

Intro

Købeshoved Voldsted er et smukt beliggende fortidsminde med direkte adgang til Lindelse Nor. Det regnes som forgængeren, "Køping" for nutidens Rudkøbing

"Voldstedet ligger på en ca. 150 m lang og ca. 50 m bred odde, der fra nord strækker sig ud i Lindelse Nor. Tværs over odden er 3 grave med en bundbredde af ca. 5 m. Den nordlige grav afskærer voldstedet fra det faste land i nord. Syd for voldgraven ligger forborgen, hvoraf den nord- lige og den nordøstlige del er bortgravet. Forborgen, der hæver sig ca. 3-4 m over voldgraven, måler ca. 30 x 25-30 m. Syd for forborgen er den mellemste grav, og syd for denne borgbanken, der hæver sig ca. 6 m over gravens bund. Borgbanken måler ca. 70 m i nord-sydlig ret- ning og ca. 25 i øst-vestlig retning. Graven syd for borgbanken fremtræder som en svag sænkning, der adskiller borgbanken fra den sydlige lave del af odden ("Halen"). Bortset fra den sydlige lave del, er voldstedet bevokset med træer og buske. På borgbanken ligger 2 sommerhuse, som ikke er omfattet af fredningen. Fredningen omfatter hele odden. Fredningsgrænsen forløber i nord 1 m nord for den nordlige gravs ydre overkant langs en linje, der i en afstand af 5 m går parallelt med skellet til matr. nr. 3d af Herslev by, jvf. vedlagte deklarations- rids. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres."