Københavns forenede Tjenestepige- og Børnehjem - Ryesgade 28
Intro

Københavns forenede Tjenestepige- og Børnehjem blev oprettet i 1872 i Læssøgade, men flyttede allerede året efter til nyopførte bygninger i Ryesgade 28.

'''Københavns forenede Tjenestepige- og Børnehjem''' blev også kaldt '''Frk. Beckmanns Børnehjem''' eller for '''Børne- og Tjenestepigehjemmet i Ryesgade'''. Børne- og Tjenestepigehjemmet blev oprettet i 1872 – oprindelig som et gratis pensionat for arbejdsløse og hjemløse tjenestepiger – senere også for forældreløse eller afståede børn. Begge tilbud blev drevet for private midler, og var oprettet af præster og personer med tilknytning til Sankt Johannes Kirken i København. Hjemmet startede i Læssøesgade, men flyttede i 1873 til nyopførte bygninger i Ryesgade 28 efter en større donation fra en murermester, der var i menigheden. Ejendommen blev udvidet i 1877 med hjælp fra større gaver fra bl.a. brygger Jacobsen. Børnehjemmet fungerede primært som et midlertidigt hjem for børn, der skulle bortadopteres eller sættes i pleje. Det var således - på trods af navnet - ikke et egentligt børnehjem, men snarere adoptions- og plejeformidler.

''Arkivalier'' Ingen ''Litteratur'' Christensen-Ordrup, Carl. "Københavns forende Tjenestepige- og Børnehjem." I '''Danske Børnehjem i Billeder og Tekst af forskellige Forfattere''', red. af Carl Christensen-Ordrup, 34 - 37. København: I kommission hos Axel Andersen, 1900. Københavns forenede Børne- og, Tjenestepigehjem. '''Beretninger 1872ff'''. København: Missionstrykkeriet m.fl.1872 - 1924.

''Publiceret''