Kærsgård
Intro

Gårdejer Hans A. Olesen ledte i december 2001 efter et ældre drænrør, da han med sin rendegraver stødte på et menneskekranium. Arkæologiske undersøgelser blev foretaget, men resten af skelettet er aldrig blevet lokaliseret.

I Vendsyssel findes der en lang række eksempler på kranier, der er fundet uden skeletter.

Fundene er ofte gjort i vådbundsområder, ådale eller moser og kranierne tolkes som offergaver.

Omstændighederne hvorunder fundene af kranierne er gjort, er i flere af tilfældene påfaldende ens. I Svennum Offermose og Kærsgård er kranierne fundet i nedgravede tørveskær.

Der er efterfølgende foretaget kontrollerede arkæologiske udgravninger, hvor man har ledt systematisk efter skeletterne, som i begge tilfælde, ikke har været at finde.

I Vibsig Mose, ligeledes i Vendsyssel, fandtes mindst et kranie uden underkæbe, præcis som det kendes fra hele seks tilfælde i Svennum Offermose.