Kærmark

Intro

Gården Kærmark blev sammenstykket af Hans Michael Jacobsen fra Brøns Mølle i perioden 1863-71. Størstedelen af de 150 ha. jord var hedearealer, som blev opdyrket.

Gården Kærmark blev sammenstykket af Hans Michael Jacobsen fra Brøns Mølle i perioden 1863-71. Størstedelen af de 150 ha. jord var hedearealer, som blev opdyrket. Stuehuset fra 1867 og avlsbygningerne fra 1863 er løbende blevet moderniseret. I 1912 gik gården i arv til sønnen Halfdan Jacobsen. Han solgte i 1955 gården med 53 ha. til en ny ejer. De resterende 121 ha. solgte han til Statens Jordlovsudvalg, der udstykkede jorden i ni husmandsteder. I 1992 var der 66 ha. jord til gården Kærmark. Litteratur: J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2 Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. II A