Kærmøllevej 87


Gendarmhusene Kærmøllevej 83, 85, 87. Luftfoto fra SV.

Intro

Opført 1902. Gendarmhus indtil 1920