Kærmøllevej 85


Gendarmhusene Kærmøllevej 83, 85 og 87. Luftfoto fra SV.

Intro

Opført 1904. Gendarmhus indtil 1920