Kærmøllevej 80


Stuehuset til Kær Mølle, opført 1860. De mange og store produktionsbygninger til møllen er revet ned. Luftfoto fra syd.

Intro

Kær Mølle mølleri 1600-1958 og grænseovergang 1864-1920

På dette sted har der ligget en mølle siden begyndelsen af 1600-tallet. Møllen betjente indtil 1857 gårdene i Hejls sogn og et par gårde i Vejstrup sogn.Møllen fik sin storhedstid i perioden 1857-1920,da den ejede af familien Dall. Mølleejer Hans Dall opbyggede fra 1857 en stor virksomhed med nye møllebygninger i to etager og en ny hovedbygning. Der var foruden hvedemølleri, bageri, købmandsbutik og maltgøreri og et stort landbrug. Møllen importerede korn fra havnen i Hejlsminde og eksporterede mel ad samme vej ned ad Kær Mølle å og gennem Hejls Nor til Hejlsminde, hvor mølleren havde et pakhus på havnen. Krigen i 1864 og den efterfølgende grænsedragning delte møllen i to dele, idet grænsen gik lige gennem møllens stigbord. En del af møllebygningerne og en stor del af landbrugsjorden kom til at ligge syd for grænsen. Det samme gjaldt en stor del af møllens kundekreds. Hans Dall byggede en vindmølle syd for grænsen for at kunne betjene sine kunder syd for grænsen. Den blev brudt ned i 1896 og der blev bygget andre møllebygninger syd for grænsen. Ved grænseovergangen stod grænsesten nr. 125 og en tysk grænsepæl med de preussiske sort-hvide farver. Grænsegendarmerne på den danske side boede først på møllen, men byggede senere huse i nærheden. De tyske grænsegendarmer boede i et gendarmhus på Kær Møllevej 69, hvor der var plads til tre familier. Møllerfamilien fik et nært forhold til både de danske og de tyske grænsegendarmer og var under første verdenskiig medvirkende til, at hjælpe en del unge sønderjyder med at flygte over grænsen for ikke at blive sendt tilbage til fronten.