Kærlundsvej


Villa Arnen, isenkræmmer Vorbecks villa på Kærlundsvej

Intro

Navngivet den 13. oktober 1902. Området hed tidligere Kærlundsmarken, det var en del af Aalborg Købstads markjorder.

I forbindelse med nyanlægningen af jernbaneterrænet blev der i 1898 udlagt et areal syd for den gamle Kærvej til villagrunde. Udstykningen gik hurtigt, i 1902 var Kærlundsvej og Rømersvej anlagt.

Aalborg Byrådsforhandlinger 228/1902 Aalborgs Historie bd. 5 Kristian Værnfelt Historien bag de gamle gader i Aalborg anno 1949