Kærlighedshistorie Fra 1864

Intro

En ung Mand fra Tersløse blev indkaldt som soldat i oktober 1863. På Als traf han en ung pige en dag, han havde orlov. Hver gang de kunne, sås de, og blev ret glade for hinanden. Stefan Kramer - Lokalarkivet Dianalund.

Krigen i 1864 - en udløber i Tersløse Krigen i 1864 foregik i Sønderjylland og på Dybbøl Banke, men for så vidt som soldater blev indkaldt fra hele landet, fik krigen lokale udløbere, der den dag i dag kan ses i landskabet eller findes på Lokalhistorisk Arkiv. Nedenfor gengives en historie fra Tersløse sogn. Kærlighed En af de unge mænd, der blev indkaldt som soldat i oktober 1863 kom fra Tersløse. På Als traf han en ung pige en dag, han havde orlov. Hver gang de kunne, sås de, og blev ret glade for hinanden. Han fortalte hende, at han i Tersløse boede i et grundmuret hus med 4 skorstene. De fleste huse på den tid var af bindingsværk, sat op på syltsten, så et grundmuret hus var altså et af de bedre, og så 4 skorstene! Det måtte være en storbondeslægt, han var rundet af. Skuffelsen Da krigen var tabt, soldaten rejst hjem og Als et preussisk krigsbytte, syntes hun ikke, hun havde noget valg: På trods af forældrenes protester sagde hun farvel til familie og venner og rejste til Tersløse. Hun fandt også sin soldat, men kun for at opleve, at han boede i sognets fattighus! Godt nok var det grundmuret, men de 4 skorstene stammede fra ildstederne i de 4 kamre, hvor 4 familier boede. Soldaten var samtidig alkoholiker. Skulle hun tage tilbage til den hovererende familie og blive tysk statsborger? Nej, hun elskede sin soldat, og forblindet af kærlighed, troede hun nok, at hun kunne rette soldaten op. Det lykkedes ikke, og de kom aldrig ud af fattighuset. Selvmord I 1880'erne var hun vaskekone for nogle tyske frøkner på Tersløsegård. En dag beskyldte de hende for at have stjålet 100 kr. Hun blev så ulykkelig over denne beskyldning, at hun druknede sig i gadekæret. Samme dag, som hun skulle begraves, fandt frøknerne pengene. De havde forlagt dem! Dette er blot en af mange menneskeskæbner, 1864 ændrede. Stefan Kramer - Lokalarkivet Dianalund. Kilde: gammeldianalund.dk