Kærholms Gård nedkastningsplads


Faldskærmene folder sig ud og daler ned til de ventende folk på pladsen.

Intro

Nedkastningen var ikke på programmet, men holdet faktisk var pladsen, og selvom der var fly over pladsen, blev der ikke nedkastet containere.

Nedkastningen var ikke på programmet, men holdet faktisk var pladsen, og selvom der var fly over pladsen, blev der ikke nedkastet containere.

23.02.1945

ANNETTE

P

Boye: Kriminalbetjent Kaj Mortensen

Harkengruppen, Poulstrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Pernille Pedersen: Vensyssel under besættelsen, 2017, s. 331.

Nedkastningen var ikke på programmet fra dansk side. Alligevel var der et Stirling-fly, som søgte efter pladsen, men kunne ikke finde den, hvorefter flyet returnerede til England uden at kaste sin ladning.

25.02.1945

ANNETTE

P

Boye: Kriminalbetjent Kaj Mortensen

Harkengruppen, Poulstrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Pernille Pedersen: Vensyssel under besættelsen, 2017, s. 331

Flyet kastede kl. 23.50 fra en højde på 400 fod 12 Tiger-containere og en pakke pistoler. En container faldt i skoven, som gik tabt. Ellers fin modtagelse.

26.02.1945

ANNETTE

P

11

11

Boye: Kriminalbetjent Kaj Mortensen

Harkengruppen, Poulstrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Pernille Pedersen: Vensyssel under besættelsen, 2017, s. 332.

Flyet kastede kl. 23.49 fra en højde på 440 fod 12 Fox-containere og 2 pakker med granater og pistoler. 2 faldskærme åbnede sig ikke helt, og containere endte i en skov. Ladningen blev senere fordelt i Vendsyssel.

26.03.1945

ANNETTE

P

12

12

Boye: Kriminalbetjent Kaj Mortensen

Harkengruppen, Poulstrupgruppen

Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Pernille Pedersen: Vensyssel under besættelsen, 2017, s. 333.

Flyet var i området, men en tysk natjager forhindrede overflyvning over pladsen. Da natjageren angreb, måtte den engelske maskine undvige og returnere til England uden at kaste ladningen.

13.04.1945

ANNETTE

P

Boye: Kriminalbetjent Kaj Mortensen

Harkengruppen, Poulstrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Pernille Pedersen: Vensyssel under besættelsen, 2017, s. 334.

Flyet havde sendinger med til to pladser i Vensyssel. Først plads 222. Vejen og siden plads 147. Kærholms Gård. Holdet var på pladsen, men intet fly blev observeret. Af pilotens rapport fremgår det, at der blev nedkastet på begge pladser, men ingen af pladserne modtog nogen containere.

22.04.1945

CARMEL

P

Boye: Kriminalbetjent Kaj Mortensen

Harkengruppen, Poulstrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Pernille Pedersen: Vensyssel under besættelsen, 2017, s. 337.

Holdet modtog 24 Fox-containere den nat - både den sending, som var berammet til pladsen, men også den sending som skulle være nedkastet på plads 221. Kringelborg "Valeska". Den engelske rapport melder også om 3 pakker med granater og ammunition, men disse blev tilsyneladende ikke fundet. Ladningen blev senere fordelt i Vendsyssel.

23.04.1945

CARMEL

P

24

24

Boye: Kriminalbetjent Kaj Mortensen

Harkengruppen, Poulstrupgruppen

Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Telegramkorrespondance, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Pernille Pedersen: Vensyssel under besættelsen, 2017, s. 337.

Landsdel: Jylland - Distrikt: 1 Pladsnr.: 147 - Pladsnavn: Kærholms Gård Placering i Generalstabskort: Bind 1 - Blad 5 - B2: Nord for "K" i Kærholms Gd Kilder: Jyske Pladsbog, Anton Toldstrups arkiv, Rigsarkivet. Pernille Pedersen: Vensyssel under besættelsen, 2017, s. 327f.