Kærgaard


Værdtgården Kærgaard i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller


Kærgaard i Tøndermarsken. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Kærgaard er en gammel fredet værftgård, som er meget velbevaret.

Kærgaard, tidligere også benævnt Kærgaardshof, er meget smuk og velbevaret firlænget værftsgård, som er fredet i klasse B. Bygningerne er fra 1777, men gården var betydelig allerede i 1600-tallet. I perioden 1663-1924 var gården i den samme slægts eje.

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2

Vadehavets Kulturatlas Værftsgårde Ved Åen