Kærbygård


Når man betragter Kærbygårds grundmurede gårdfacade fra 1881, kan det være svært at forestille sig, at resten af hovedbygningens ydermure står i bindingsværk fra 1770. Gårdfacaden står hvidkalket og er ombygget til ny-renæssance.
Intro

I den nordøstlige udkant af Aarhus, ligger herregården Kærbygård, som til tider også staves med j - Kjærbygård. Hovedbygningen har rødder og bindingsværk tilbage fra 1770, men gårdsidens historicistiske facade i nyrenæssance stammer fra en ombygning i 1881.

''Historien om Kærbygård'' Gennem middelalderen var Kærbygård en fæstegård under Alling kloster, men efter Reformationen(1536) overgik al kloster- og bispegods til kronen, hvilket også gjorde sig gældende for Kærbygård. I 1579 overgik Kærbygård til adeligt eje, og godt hundrede år senere 1705-1708 fik Otte Bielke oprettet Kærbygård som et stamhus, hvorved det skulle gå udelt i arv indenfor slægten Bielke. Det varede dog ikke længe, før efterkommerne røg ind i økonomiske vanskelligheder, og i 1746 måtte Beate Bielke overdrage Kærbygård til sin fætter Verner Rosenkrantz, der i forvejen ejede andre herregårde. Allerede i 1750 fik han kongelig bevilling til at ophæve stamhuset. Fra 1759 og frem til 1916 var Kærbygård i Secher (Sicher) familiens eje, med undtagelse af en kort periode fra 1829-1841. Det var Ancher Jørgen Secher, som omkring 1770 opførte en ny hovedbygning i bindingsværk og gennem sin tid drev han godset med overskud. Kærbygård drives i dag som et moderne landbrug med fokus på agerbrug og dyrkning af bælgfrugter. ''Markante ejere'' 1397-1536: Alling kloster 1536-1579: Kronen 1686-1711: Otte Bielke 1768-1803: Ancher Jørgen Secher 1881-1889: Oscar Secher Hansen Læs mere om Kærbygård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/kaerbygaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Omkring 1770 opførte Ancher Jørgen Secher Kærbygårds hovedbygning i bindingsværk, men denne bygning blev i 1881 underlagt en historicistisk ombygning. Gårdsidens bindingsværk blev udskiftet med grundmur, og hovedbygningen fik tilføjet en række elementer, der gav den sit nuværende udseende. Kærbygårds hovedbygning består af tre fløje, som alle står i én etage med sadeltag af rødt tegl. Midtfor hovedfløjen er en gennemgående gavlkvist, hvis fronton i ombygningen fra 1881 blev udsmykket med svungen gavl, for at give bygningen et renæssanceagtig præg. Langs gårdsiden er alle tre fløje forsynet med tagkviste. ''Omgivelser'' Da Ancher Jørgen Secher opførte sin hovedbygning omkring 1770, rejste han ligeledes et stort avlsanlæg med tre længer. Dette gik imidlertid til ved en brand i 1927. Kærbygård ligger i den nordlige udkant af landsbyen Kasted, og byens sognekirke ligger mere eller mindre i herregårdens baghave. Området omkring Kærbygård er præget af at være opland og forrådskammer til den gamle købstad Aarhus, idet der er store markområder og meget lidt skov. ''Bygninger og gods'' 1705-1708: Stamhus oprettet 1751: Stamhus ophævet 1770: Hovedbygning og avlsbygninger opført i bindingsværk 1881: Ombygning og grundmuring af hovedbygningens gårdfacade Omkr. 1940: Hovedbygning istandsat

''Fakta'' Adresse: Kærbyvej 11, 8200 Aarhus N Kommune: Aarhus Tidligere: Aarhus amt, Hasle herred, Kasted sogn Ejer: Børge Simonsen (2017) Funktion: Agerbrug og skovdrift (2017) Størrelse: Ager 118 ha, skov 6 ha, forpagtet 100 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygningen er fredet (2017)

''English'' In the north-eastern outskirts of Aarhus we find the manor Kærbygård, which is also spelled with a j - Kjærbygård. The main building dates back to the Middle Ages, but the building was erected in half timber in 1770. It was rebuilt and refurnished as a Neo-renaissance building in 1881.

''Publiceret''