Kæntring, Helen May


HELEN MAY efter kæntring den 21. januar 1956

Intro

Helen May kæntret 21. januar 1956 kl. 07.15 Nord for Vyl Fyrskib.

Link til:

Søulykker i Esbjerg-området
Esbjerg Byhistoriske Arkivs bearbejdming af oplysninger fra Dansk Søulykke-Statistik 1893-1990 med relation til Esbjerg-området.


Sydvestjyske Fiskerkuttere
Esbjerg Byhistoriske Arkivs database med oplysninger om fiskekuttere registreret i Esbjerg, Fanø, Varde og Ribe siden 1894. Oplysningerne er hentet fra Fiskeriårbøgerne. Der er foreløbig indtastet oplysninger fra årbøgerne i perioden 1894-1952. De øvrige vil løbende blive tilføjet databasen.


Dansk Søulykke-Statistik
Digitalisering af Dansk Søulykke-Statistik 1893-1996. Register over forlis og andre ulykker til søs med oplysninger om hændelsesforløb, omkomne m.m.


Kl. ca. 07:15, da H.M. under en hård V.-lig storm med svær sø lå underdrejet N. for Vyl fyrskib, blev fartøjet ramt af en brådsø og kæntrede. Besætningen - 3 mand - befandt sig i lukafet, mens føreren havde vagten og stod til rors. Da 3 mand arbejdede sig gennem en lem i dørken op i kølerummet, hvor de forholdt sig afventende, indtil H.M. ca. 10 minutter senere rejste sig på ret køl. Det lykkedes de pågældende at komme op på dækket, hvor føreren fandtes liggende død i styrehuset. Ved kæntringen led H.M. omfattende havarier, og såvel lukaf som lastrum påbegyndtes med pøse, da pumperne var tilstoppet. Kl. ca. 21:30 lykkedes det ved hjælp af nødblus at henlede et forbipasserende skibs opmærksomhed på H.M., og d. 22/1 kl. ca. 00:30 blev kutteren taget på slæb af en redningsdamper, der var tilkaldt over det forbipasserende skibs radio, og bugseret ind til Esbjerg.

Markeringen på kortet er ikke den præcise angivelse af stedet for forliset/ulykken – den nøjagtige position kendes ikke.

Årsag: Ministeriet må antage, at kæntringen skyldes vejrforholdene.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1956


Helen May var et dansk fiskerfartøj med hjemsted i Esbjerg. Skibets fører var: fiskeskipper Henrik Thuesen (Esbjerg). Skibet havde 4 besætningsmedlemmer. Skibet var undervejs fra fiskepladser til Esbjerg.

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1956


Skibets fører omkom. Hans navn er: fiskeskipper Henrik Thuesen (Esbjerg).

Kilde: Dansk Søulykkestatistik, 1956