Jydske Asyl - Risskov Hospital


Entre.


Sidebygning.


Kvindestuen.


festsal.

Intro

I 1852 tog overlæge Harald Selmer imod de første patienter på Jydske Asyl i Risskov. Anstalten er tegnet af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll og etableret på et fundament af optimisme og troen på, at "afsindighed" var en helbredelig sygdom...

I 1852 tog overlæge Harald Selmer imod de første patienter på Jydske Asyl i Risskov. Anstalten er tegnet af arkitekten Michael Gottlieb Bindesbøll og etableret på et fundament af optimisme og troen på, at "afsindighed" var en helbredelig sygdom. Lægevidenskaben forkastede dermed århundreders forestilling om, at lidelsen var Guds straf for de gales syndige livsførelse. Den kunne forklares medicinsk som en fejlfunktion i hjernen. Nu gjaldt det om at behandle patienterne i et roligt, venligt og isoleret miljø for at værne de sindssyge mod omverdenens forstyrrende indtryk. Ikke for at beskytte omgivelserne! Jydske Asyl tilbød behandling frem for dårekistens forvaring. ''Hjernedepotet'' I en kælder under Psykiatrisk Hospital i Risskov ligger 9479 hjerner. Hjernesamlingen blev mulig, da Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler oprettede Hjernepatologisk Institut. Formålet var at foretage hjerneundersøgelser. I 1945 begyndte indsamlingen af hjerner fra afdøde psykiatriske patienter. Dengang overvejede man ikke at spørge patienterne selv eller de pårørende om tilladelse til at tage deres hjerner. I dag er det ikke tilladt, og indsamlingen sluttede i 1982. Trods de etiske aspekter vedrørende hjernesamlingen har den bidraget til vigtig forskning i skizofreni og Alzheimers, og i dag påkalder den sig fornyet interesse, da det er blevet muligt at studere hjernevæv på celleniveau med avanceret scanningsteknologi. Den nye forskning kan hjælpe til udvikling af ny medicin mod depressioner.