Jydsk Stele

Intro

Frede Troelsen. (1936-) Jydsk Stele, 1992 Jydsk Stele udgør en leg med materialeforskelle og forskellige tegn, der kan tillægges forskellige betydninger.

Frede Troelsen. (1936-)
Jydsk Stele, 1992
Granit

Placering: Ved Hans Tausens Kirke, Rugårdsvej 62

Skulpturen består af en granitstele, der gennemkrydses vandret og lodret af tegnlignende bånd der med sin mørkere farve og finere overflade bearbejdning skaber en fin kontrast til selve stelen. Med inspiration i det abstrakt-ekspressive arbejder Frede Troelsen med materialeforskelle for at skabe dynamik.

Øverst på stelens ene side er der indhugget en spiral, der kan tolkes som en henvisning til kunstens oprindelighed og almengyldighed, helt i tråd med abstrakt-ekspressionisternes ideer om det oprindelige og primitive og ideen om kunsten som universalsprog.
Den frie leg med stelens former og de tegnlignende bånd giver mening uden at lade sig fastlåse til en bestemt betydning.

Skænket af Aslaug og Carl Friis's Legat


Frede Troelsen. (1936-)

Frede Troelsen er født i Års i Himmerland og er autodidakt kunstner. Han arbejder hovedsageligt med sten og træ, men er dog ikke begrænset til dette og arbejder også med tegning, collage og maleri. Han arbejder med en meget konkret fornemmelse for materialet og de udtryk, der skabes gennem kontrasten af forskellige grader af bearbejdelse. Udgangspunktet for hans kunstneriske virksomhed er det meningsgivende tegn, der trækker linjer tilbage til runer, kalligrafi og hieroglyffer. Tegnet er tæt forbundet med det kropslige, som kommer til udtryk ved tegn som hjerter og kors i sammenhæng med former, der ligner kønsorganer. Frede Troelsen arbejder med livets store spørgsmål som fødsel, liv og død og er i sit udtryk tæt beslægtet med abstrakt ekspressionisme.