Justitsrådsbakke 4


Rester efter skyttegraven ved Justitsrådsbakke i baggrunden ses bakkegården


Rester efter skyttegraven ved Justitsrådsbakke

Intro

Skyttegravene ved Justitsrådsbakken er både de eneste bevarede del af Tunestillingen, og de sidst anlagte. Så sent som den 17. august 1918 blev den sidste skyttegravslinje ved Justitsrådsbakken udgravet og det sidste pigtrådshegn ved gården Evashøj blev rejst da krigen sluttede den 11. november 1918