Juniorsstiftelsen


Juniorstiftensen 1


Juniorsstiftelsen


Juniorsstiftelsen tavle


Juniorstiftelsen

Intro

Juniors Stiftelse (Juniors legat Hospital), Juniorsgade. Stiftelse oprettet 1802 af Lars Hansen Junior. Restaureret 1984 og indrettet med lejligheder

Den tidligere brostenbelagte gade, der går fra Torvet parallelt med Vestergade til Gåsetorvet bar tidligere navnet "Sladderstræde" men med købmand Lars Hansen Juniors betydelige indsats for Sakskøbing for snart 200 år siden fik denne gade forandret navn til Juniorsgade.
Købmand Lars Hansen Junior var meget velstående, idet han ejede to brændevinsbrænderier og beboede den fornemme gård på hjørnet af Juniorsgade og Torvet, der siden blev ombygget og moderniseret som Hotel Sakskøbing.

Da Lars Hansen Junior var ugift testamenterede han en stor del af sin formue til velgørende formål, herunder opførelsen og drift af de 6 boliger, som benævnes "Juniorsstiftelsen".
Af testamentes fundats fremgår det, at der skulle indrettes "6 lejevåninger til fri husly og bolig for fattige til evig tid". Videre hedder det: "Såvel mand som kvinde må antages i disse fattigvåninger, dog at hvert kjøn, så meget som muligt for sig med mindre det er mand og kone". Af stiftelsens kapital på 2.000 rdl. blev renterne udbetalt som tærepenge "til de i huset boende fattige".

De ældste dele af bygningen går tilbage til 1775, og omkring år 1800 opføres endnu 2 lejligheder. Bygningen blev restaureret sidste gang i 1984, og fremtræder i dag med 4 lejligheder.

Kilde: Kunst og mindesmærker i Sakskøbing og omegn, 1996.
Huse i Sakskøbing Købstads jord, 2006-2007.