Jungetgård


I dag ligger Jungetgårds to vinkelfløje med en åben gårdsplads mod nordvest. Før i tiden bestod herregården af et lukket anlæg med en spærremur, hvor der nu er åbent.

Intro

På den nordlige del af Salling, med udsigt over Limfjorden ligger herregården Jungetgård med sine to vinklede og hvidkalkede fløje. En af gårdens tidligere ejere var en berygtet mand, som havde to drab på samvittigheden og endte med at blive dødsdømt.

''Historien om Jungetgård'' Den første ejer til Jungetgård, som vi kender, til er Albret Andersen Skeel, der ejede gården i sidste halvdel af 1400-tallet. Slægten Skeel kom til at sidde på Jungetgård frem til begyndelsen af 1600-tallet, hvor slægtens sidste ejer led en sørgelig skæbne. Albret Skeel, som ejede Jungetgård fra 1555 var en kolerisk person, som ikke stod tilbage for at bruge vold til at løse en konflikt. I år 1600 dræbte han Niels Juul til Kongstedlund, men slap for straf mod at betale en bøde på 2.000 daler. Så let slap han ikke da han i 1608 stak fogeden Niels Jensen Varde ned efter et ophidset retsmøde i Viborg. For dette mord blev han dømt til døden og Jungetgård gik til hans tre døtre. I 1736 kom Jungetgård til Schack Vittinghof, som bar tysk grevetitel. Hans interesse for gården synes ikke at have været stor, da jorden under hans ejerskab var bortforpagtet og bygningerne langsomt forfaldt. Landboreformer og nye strømninger gik gennem landet i slutningen af 1700-tallet, men ikke på Jungetgård, som Anders Mortensen Quistgaard havde købt i 1781. Han var af Jungetgård den gamle skole og solgte ikke som mange af sine naboer fæstegårdene til selveje. Langt op i 1800-tallet blev Jungetgårds marker endnu dyrket ved bøndernes hoveri. I 1909 blev Jungetgård solgt til et konsortium, som påbegyndte udstykningen af godsets jord. ''Markante ejere'' -1470: Albret Andersen Skeel 1545-1555: Herman Skeel 1555-1609: Albret Skeel 1736-1750: Schack Vittinghof Holck 1781-1806: Anders Mortensen Quistgaard Læs mere om Jungetgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/jungetgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den hvidkalkede hovedbygning til Jungetgård ligger på et firkantet voldsted som delvist er omgivet af voldgrave. Byggeriet blev forestået ved Herman Skeel i midten af 1500-tallet og tidens sengotiske arkitektur kommer blandt andet til udtryk i de kamtakkede gavle. Bygningens to fløje er opført så de tilsammen danner en vinkel og mod sydvest står en spærremur. Det formodes, at der også har været en spærremur mod nordvest for at danne et lukket anlæg. Den sydøstlige fløj står i én etage over høje kældre på en sokkel af kampesten. Muren mod voldgraven er muret af munkesten, mens der mod gårdspladsen er tale om bindingsværk. Den nordøstlige fløj var på samme vis mur mod graven og bindingsværk mod gården, men står i dag med mur på begge sider. De to fløje har sadeltag af rødt tegl og står begge med kamtakkede gavle. ''Omgivelser'' Omtrent 500 meter sydvest for Jungetgård ligger den lille landsby Junget. Ældre kilder tyder på at Jungetgård oprindeligt har været placeret inde i byen, men at herregården, typisk for 1500-tallet, er blevet flyttet til sin nye placering i forbindelse med opførelsen af hovedbygningen. Jorden på Salling og området omkring Jungetgård er frugtbart, hvilket kommer til udtryk gennem de store opdyrkede arealer. Nord for gården ligger Jungetgård Plantage som blev anlagt i 1895. ''Bygninger og gods'' 1548: Voldsted og hovedbygning anlagt 1909: Konsortium udstykker godset 1924: Hovedbygning istandsat

''Fakta'' Adresse: Jungetgårdvej 26, 7870 Roslev Kommune: Skive Tidligere: Viborg amt, Salling Nørre herred, Junget sogn Ejer: Knud Langberg Petersen (2017) Funktion: Agerbrug og animalsk produktion (2017) Størrelse: Ager 65 ha, skov 6 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Jungetgård er fredet (2017)

''English'' Jungetgård lies just south of the fiord Limfjorden. The main building was erected by Herman Skeel in 1548 and the two angled and whitewashed wings is a fine example of late Gothic architecture in Denmark. One of the manors previous owners was a fierce man who had two murders on his conscience and ended up being sentenced to death for the latter. In the 18th century, Jungetgård was one of the few manors in north-western Jutland to hold on to the ownership of copyhold farms.

''Publiceret''