Jullerup


Stereofoto. Jernbane. Snekastning ved Bække, Jullerup


Stereofoto. Jernbanebro ved Rodstrup, Jullerup


Stereofoto. Nordfynske jernbane. Dæmningen ved Bække, Jullerup


Stereofoto. Jullerup Station


Jernbanepersonale foran Jullerup Station.

Intro

Jullerup er nævnt første gang 1571 i formen Julleroppe, Jullerupdall. Forleddet er mandsnavnet Juli. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.