Julius Jepsens Vej


Julius Jepsens Vej, 2008 Fotograf: Ib Meinhardt

Intro

Vejen har navn efter Julius Jepsen, der var medlem af sognerådet og skolekommissionen i Hover Kommune samt aktiv i flere faglige organisationer.

Julius Jepsen boede i ejendommen matr. nr. 4 b ag Høgsholt by, Hover. Ejendommen blev overtaget af sønnen Henry Jeppesen, som igen lod den gå videre til sønnen Jørgen Jeppesen.

Julius Jeppesen var en agtet mand i sognet, og alle fandt det rimeligt, at hans minde blev hædret, men nogle fandt det dog forkert at slette vejens gamle navn: Æ knøesvej.