Juelsberg


Litografi. Juelsberg.


Luftfotografi. Fynske Hovedgårde. Juelsberg.


Hovedgården Juelsberg.


Hovedgården Juelsberg.


Udsnit af Juelsbergs have.

Intro

I 1671 skulle der sælges ud af Nyborg Ladegårds gods. Byen, der var trængt oven på krigen mod svenskerne, skulle have jorderne tilbudt først, men ved en noget mistænkelig handel blev det i stedet en vis Claus Rasch, der fik godset på hænderne.