Juellinge


Juellinge. Romersk glas i graven på Nationalmuseet

Intro

Ved Juellinge blev i jernalderen omkring år 100 e.Kr. anlagt en lille gravplads på fire grave. Tre af gravene indeholdt voksne kvinder og den fjrede en pige på ni år. Især gravene med de voksne kvinder var rigt udstyret med fornemme romerske genstande af sølv, guld og glas...

Ved Juellinge blev i jernalderen omkring år 100 e.Kr. anlagt en lille gravplads på fire grave. Tre af gravene indeholdt voksne kvinder og den fjrede en pige på ni år. Især gravene med de voksne kvinder var rigt udstyret med fornemme romerske genstande af sølv, guld og glas. Gravene fra Juellinge passer fint ind i det billede, vi har af tidens grave i Østdanmark. Hér markerede de ledende familier sig nemlig ofte ved at give kvinderne meget rigt udstyr med i graven. Rige mandsgrave er derimod sjældne, og rige våbengrave findes slet ikke i dette område. ''Kvindelige høvdinge?'' Selv om primært kvindernes grave var udstyret med fornemme ting, har de formentlig ikke været høvdinge. Forklaringen på det rige udstyr i kvindegravenen er nok snarere, at det østlige Danmark har været knyttet til det nordøstgermanske område, hvor kvinderne havde høj status. Dette skyldtes blandt andet, at kvinderne indgik i vigtige, ægteskabelige alliancer, som knyttede de fornemme slægter sammen. Alliancerne var med til at stabe stabilitet, og Østdanmark var måske endda delvist samlet under én konge. I det vestlige Danmark var forholdene anderledes. Her var det ikke lykkedes at samle området, som derfor var præget at konflikter og krige. Det er formodentlig derfor, at det i dette område er rytter- og krigergrave, der er markeret med høj status.