Jubilæumsstenen 2008




Intro



Mølletorvet, 6900 Skjern. Kunstner: Stenhugger Charles Vendelbjerg, Skjern.Opførelsesår: 2008.Materiale: Granit. Gave til byen fra Skjern Handelsforening og Skjern Erhvervsråd i anledning af 50-året for byens udnævnelse til købstad (1958). Udsmykket på toppen med bogstavet "S" udskåret i rustfrit stål og fremstillet af Skjern skilte. Derudover en udskåret eller udhugget bølgende linie som skal symbolisere Skjern å og dens nye forløb efter genopretningen i begyndelsen af 1990'erne. Man genkender formen på åens forløb fra Kong Hans' bro og et stykke mod vest fra denne. I et bånd rundt om stenen er indlagt rustfrit stål med teksterne: 50 års købstadsjubilæumSkjern 1. april 2008 Erhvervslivet i Skjern Skjern Handelsforening