Jordrup forsamlingshus
Intro

Jordrup Forsamlingshus blev opført i 1882, og blev udvidet i 1910 og senere i 1931 blev den bygning opført, som kendes i dag.

Forsamlingshuset blev opført for midler, som er indkommet ved aktietegning og for så vidt de midler ikke har været tilstrækkelige, da ved lån. Grunden blev stillet til rådighed af gårdejer Nils Thomsen. I protokollen kan man læse, at købmand Qvist havde lejet huset til auktion. Det var i foråret 1897, han skulle betale 10 kr. i leje af huset og skulle aflevere det rengjort. Andre lejede huset til oplæsning og foredrag, ja selv tryllekunstnere og "taskenspillere" og bugtalere lejede huset, mod at afregne med 25 % af entre indtægten til huset. Der er blevet spillet både revy og dilletant med lokale skuespillere på den lille scene, til stor morskab for tilskuerne. Der kom mange mennesker, det var før fjernsynet havde holdt sit indtog. I de mange år der er gået siden forsamlingshusets blev indviet er der holdt utallige fester, fødselsdage, konfirmationer, bryllupper, og mange andre slags fester. Forsamlingshuset er stadigvæk et samlingssted (2017) for Jordrup og omegn.

''Publiceret''