Jordrup Mølle


Møller Kring med personale


Jordrup Mølle


Møllebakken i Jordrup

Intro

Jordrup Mølle

Jordrup Mølle blev bygget i 1886 af møller Nicolaj Kring. Om møllen har ligget et andet sted og er blevet genopført i Jordrup, ved man ikke med bestemthed. Nicolaj Kring drev møllen til sin død i 1930. Mens han var møller opførte han Jordrup Bageri, som han drev ved bestyrer indtil Nicolaj Krings søn, Laurits, overtog det. Nicolaj Krings enke solgte møllen til Alfred Nissen. I midten af 1930´erne ophørte mølleriet, og møllen blev nedbrudt.