Jordrup Mølle


Møller Kring med personale


Jordrup Mølle


Møllebakken i Jordrup

Intro

Jordrup mølle

Jordrup mølle blev bygget i 1886 af møller Nicolaj Kring. Om møllen har ligger et andet sted, nedbrudt og genopført i Jordrup ved man ikke bestemt. Nicolaj Kring drev møllen til sin død 1930. Mens han var møller opførte han i Jordrup et Bageri som han drev ved bestyrer, ind til Krings søn, Lauritz, over tog det. Krings enke solgte møllen til Alfred Nissen. I midten af 1930erne ophørte mølleriet, og møllen blev nedbrudt.