Jordløse-Strandby


OBM4236-4245, kloaktraceet mellem Jordløse og Strandby

Intro

Forud for et omfattende kloakeringsprojekt i området mellem Jordløse og Strandby foretog Odense Bys Museer en række arkæologiske forundersøgelser. Undersøgelserne foregik i november 2010 og marts 2011 og er udført af arkæolog Allan Bjarne Andersen m.flf.

Undersøgelserne afslørede bl.a. en hidtil ukendt jernalderbebyggelse med en tæt koncentration af kogegruber, affaldsgruber, et mindre kulturlagsområde og flere mulige treskibede bygninger fra førromersk jernalder (500 f.Kr.-Kr.f )(OBM4239).
På en anden del af strækningen fremkom spor efter en bebyggelse med en tæt koncentration af kogegruber og stolpehuller, og mindst ét treskibet hus der med forsigtighed kan dateres til yngre bronzealder eller (førromersk) jernalder (1100-500 f.Kr.) (OBM4244).
Derforuden fremkom en lokalitet med kogegruber og et flækkesegl fra senneolitikum (2400-1700 f.Kr.) eller ældre bronzealder per I (1700-1500 f.Kr.)(OBM4241), samt en lokalitet med spredte koge- og affaldsgruber fra ældre jernalder (500 f.Kr.-200 e.Kr.)(OBM4245).
På store dele af strækningen fremkom desuden spredte anlægsspor i form af løse stolpehuller og kogegruber fra oldtid (OBM4236, OBM4237, OBM4238, OBM4240, OBM4243).